Şans oyunu problemlerinde bilgilendirme, erken tanı ve destek

Hände halten fallende Dominosteine auf

Şans oyunu erken müdahale projesi  2018’den beri vardır. Oyuncuları ve yakınlarını bilgilendiriyor ve onlara yardım ediyoruz. Ayrıca bu sorunların erken tanısında uzmanları destekliyoruz. Projenin ağırlık noktası, göç deneyimi olan insanlar üzerindeki çalışmalardır.

Şans oyunu probleme dönüşmeden önce:

 • Ayağınıza gelen çalışma – biz size geliyoruz!
 • Şans oyunu alışkanlığı ve şans oyunu bağımlılığının erken tanısında çok dilli ilk görüşme
 • Ücretsiz ve anonim destek
 • Yardım merkezleriyle bağlantı kurma
 • Danışma merkezlerine eşlik etme
 • Uzmanlar ve göç kuruluşları için ücretsiz eğitimler

Pilot 

[spoiler title=’Berlin Başpiskoposluğunun Katolik Hayır Örgütü’ style=’default’ collapse_link=’true’]

Logo der Caritas für das Erzbistum Berlin e. V.Berlin Başpiskoposluğunun Katolik Hayır Örgütünün logosu Berlin Başpiskoposluğunun Katolik Hayır Örgütü Berlin, Brandenburg ve Vorpommern’de aktiftir. Merkezi Berlin’de bulunur.

Berlin Başpiskoposluğunun Katolik Hayır Örgütünün gezici hizmetleri arasında şunlar vardır:

 • Genel sosyal hizmetler,
 • Katolik hayır kurumu istasyonları,
 • Danışma merkezleri,
 • Çeşitli göçmen gruplarına danışmanlık ve refakat
 • Evsizler için danışmanlığın yanında sıcak çorba, tıbbi bakım ve konaklama yeri sunulur,
 • Katolik hayır örgütü ayrıca hastaneler, çocuk ve gençlik yuvaları, huzur evleri ve engelli kuruluşları gibi kurumlarla da ilgilenir.

www.caritas-berlin.de

[/spoiler]

  Finanziert wird das Projekt von der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung.