Luật về chơi trò đỏ đen

Mục đích của các bộ luật

  • Phòng tránh nạn nghiện chơi trò đỏ đen
  • Bảo vệ thanh thiếu niên và người chơi
  • Phòng tránh việc chơi trò đỏ đen bất hợp pháp